Your Company Logo Here

Tel. (+420) 602-206-306
po-pá: 10-18h
info@soft-tech.cz

Frequently Asked Questions

L

Vysvětlení pojmů

CO JE TO OPERAČNÍ SYSTÉM?

Operační systém je nezbytni program ve PC a startuje se jako první. Pomáhá vám ovládat váš počítač, dovoluje vám používat například další programy jako: textový editor nebo kreslit obrázky, prohlížet si fotografie z dovolené, navštěvovat stránky na internetu, sledovat filmy, poslouchat písničky či připravovat v tabulkovém editoru grafy. Spustí se sám automaticky po zapnutí počítače.
Na světě existuje velké množství operačních systémů, přičemž řada z nich je určena například pro profesionální použití a jejich cena se proto pohybuje ve statisících. Mezi nimi můžeme nalézt také uživatelsky a cenově přívětivé operační systémy. Jedním z mnoha je i operační systém Windows od společnosti Microsoft a operační systém Linux.

CO JE TO SERVER?

Server je počítač (může být i program běžící na počítači), který zprostředkovává různé služby pro ostatní počítače připojené do sítě.

CO JE TO DOMÉNA?

Doména je základní adresní jednotka na internetu, která reprezentuje konkrétní IP adresu (např. 197.195.97.85). Jedná se o unikátní adresu (název domény), pod kterou se budete prezentovat na internetu. Pro uživatele je určitě snadnější přistoupit na www stránky nebo FTP rozhraní přes psanou adresu než "vyťukáním" čísel. Doménové jméno má více úrovní (respektive řádů) a jednotlivé úrovně se oddělují pomocí tečky.

  • doména I. řádu
  • doména II. řádu
  • doména III. řádu
  • a domény dalších úrovní...

Doména I. řádu

Jedná se o nejvyšší úroveň, tzv. top-level doménu (TLD) neboli národní doménu. Pro Českou republiku je to .CZ, pro Polsko je to .PL, pro Německo .DE, atd.

Doména II. řádu

Je ihned za národní doménou, například vasefirma.cz. Právě tato doména reprezentuje vaši adresu na internetu.

Doména III. řádu (subdoména)

Subdoména je rozšíření doménového názvu o další úroveň. Je ve tvaru např. shop.vasefirma.cz, kde shop je název domény III. řádu. Subdomény je možné vytvářet u domén II. řádu. Za domény III. řádu se již neplatí správci domény.

Vlastní doména

Pro podnikání na internetu se ukazuje důležité mít vlastní doménu a to zejména z prestižních důvodů. Vaše www stránky mohou být například na adrese www.sweb.cz/vasefirma, ale to určitě nezapůsobí na vaše obchodní partnery. Znamená to, že vaše stránky jsou umístěny na doméně poskytovatele. Navíc je tato adresa bez záruk a může tak být často nedostupná. Skutečně máte zájem na svojí vizitce uvádět ještě jméno nějakého internetového poskytovatele?
Naproti tomu umístění prezentace na adrese www.vasefirma.cz se dnes stává standardem. Vedlejším efektem jsou i lepší adresy vaší elektronické pošty. Určitě se vám bude líbit více jmeno@vasefirma.cz než adresa u poskytovatele např. jmeno@adresaposkytovatele.cz.

Technické informace

Doménové jméno má svá pravidla. Může obsahovat písmena bez diakritiky, číslice, povolena je jedna pomlčka, nesmí obsahovat mezery. Také není možné zaregistrovat domény shodné s názvem domény nejvyšší úrovně (.cz, .com, .net, apod.).

CO JE TO IP ADRESA?

IP adresa (Internet Protocol Number) je jedinečná adresa počítače v internetu. Udává se ve tvaru xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je číslo v rozsahu 0 až 255. Může vypadat například takto: 212.145.1.25 - kvůli lepší přehlednosti však každá IP může (ale nemusí) mít přiřazeno tzv. hostname. Jedna IP může mít přiřazeno i více hostname (princip virtuálních serverů na jednom stroji), a také jeden hostname může mít i více IP adres - například pro rozložení zátěže, pokud se jedná o přetěžovaný poštovní nebo www server.

CO JE TO DNS SERVER?

Každý počítač v síti internet má svou vlastní IP adresu v číselném formátu a pamatovat si adresu každého počítače, který navštívíte, nebo chcete navštívit je poněkud neúnosné. Proto je tu překladová služba DNS (Domain Name Server). DNS má uloženou databázi jmen a ke každému z nich má přiřazenou IP adresu. Ve chvíli, kdy do prohlížeče (browseru) napíšete www.vasefirma.cz a potvrdíte, váš počítač se zeptá DNS serveru na IP adresu, který odpoví, že jde o adresu 81.95.96.75 a připojíte se.

CO JE TO WEBHOSTING?

Webhosting je umístění webových stránek a dalších služeb (e-maily, FTP, statistiky, atd.) na určitém serveru a jejich zpřístupnění všem uživatelům internetu. Na toto místo je pak pomocí tzv. DNS serverů (jmenných serverů) přesměrovávána příslušná doména.
Zákazník vystavuje své www stránky nebo provozuje www aplikace na serveru provozovatele webhostingu, za což platí nájem. Dále má plný přístup ke svým www stránkám, které jsou umístěny na diskovém prostoru dané velikosti (řádově desítky či stovky MB). Aktualizace stránek je možná pomocí FTP (File Transfer Protocol) nebo FrontPage Server Extensions a to 24 hodin denně. Zákazník může ve svých www prezentacích či aplikacích používat nejrůznější technologie, které se odvíjí od použitého operačního systému serveru. K nejrozšířenějším operačním systémům patří Microsoft Windows a Linux. Výše zmíněné technologie používané při www prezentacích a aplikacích zvyšují uživatelský komfort pro návštěvníky www prezentace a umožňují jim poskytovat nové typy služeb. Danému typu pronájmu www prostoru s danými parametry (použitými technologiemi) se říká webhostingový program.

 

Q: [FAQ Question]
A: [FAQ Answer]

Q: [FAQ Question]A: [FAQ Answer]

asdfasd fsadf as dg as dg as dg asd fg asd ga sdg asdgasgasdgasgasdfg asd fg asd fg asd gfa dsg f